Polski Związek Krótkofalowców
Olsztyński Oddział PZK


Kliknij aby wejść na stronę główną PZK

Witamy na oficjalnej stronie internetowej
Olsztyńskiego Oddziału
Polskiego Związku Krótkofalowców


Organizacja Pożytku Publicznego Nr KRS 0000088401
10-144 Olsztyn ul. Bałtycka 37A (ZSEiT)
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 73 2030 0045 1110 0000 0409 6750
Adres dla korespondencji: 10-001 Olsztyn 1, skrytka pocztowa 8.

Biuro Oddziału czynne jest w każdy czwartek w godz. 17:30 - 20:00

Lokalizacja PZK OT-21Wczoraj nadeszła do nas smutna informacja - w nocy 2 marca 2018 r. zmarł kol. Jacek Rowiński SP4TKO. SP4TKO SK Jacek był bardzo aktywnym krótkofalowcem, wieloletnim członkiem Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców. Wielu znało go osobiście ze spotkań na Górze Dylewskiej i na Górze Czterech Wiatrów. Zawsze uśmiechnięty, zawsze chętny do dyskusji i pomocy. Jego pasja stała się jego pracą - był pracownikiem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Olsztynie. Mimo wszystko znajdował czas na hobby: żeglarstwo, szybownictwo i krótkofalarstwo. Dzięki niemu w eterze mogliśmy usłyszeć stacje pracujące z zamków województwa warmińsko-mazurskiego. Aktywnie uczestniczył też w działalności Bractwa Zamkowego. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w środę 7. marca 2018 roku o godzinie 12:00 w kościele pw. NMP Wspomożycielki Wiernych przy ulicy Bałtyckiej w Olsztynie. Po mszy ceremonia pochowania odbędzie się na cmentarzu komunalnym przy ulicy Grunwaldzkiej w Olsztynku. Pogrążonej w żałobie rodzinie składamy najszczersze kondolencje.
Info: Tomasz SQ4BJA

Polski Związek Krótkofalowców jest wiodącą organizacją, skupiającą osoby zainteresowane różnymi formami łączności radiowej i wykorzystaniem ich dla rozwoju własnego i dobra społecznego. PZK dba o rozwój służby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem osób zainteresowanych technikami radiowymi wobec instytucji państwowych i organizacji społecznych, krajowych i zagranicznych.

Polski Związek Krótkofalowców został założony podczas pierwszego Zjazdu krótkofalowców polskich, który odbył się w dniach 22 - 24 lutego 1930 roku w Warszawie. Od tego czasu w jego szeregach było i jest wielu wybitnych ludzi znanych nie tylko jako krótkofalowcy. Wielu z nas było i jest prekursorami nowych emisji oraz technik prowadzenia łączności.


Polski Związek Krótkofalowców opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków, prowadzi m.in. niżej wymienione działania. - Współpracuje z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UW i UM w zakresie tworzenia rezerwowej sieci łączności.
- Pomaga uruchamiać przemienniki analogowe, cyfrowe i beacony oraz APRS.
- Szkoli przyszłych krótkofalowców.
- Organizuje obozy i zawody krótkofalarskie.
- Organizuje wymianę informacji technicznych, organizacyjnych i sportowych.
- Redaguje "Krótkofalowca Polskiego".
- Organizuje wymianę kart QSL czyli kart potwierdzenia łączności.
- Wydaje licencje nasłuchowe czyli SWL.
- Wydaje dyplomy krótkofalarskie.
- Uczestniczy aktywnie w konsultacjach aktów prawnych nas dotyczących.
- Pomaga swoim członkom w egzekwowaniu prawa do uprawiania krótkofalarstwa w tym do stawiania anten.
- Walczy o czystość eteru uświadamiając władzom zagrożenia.
- Reprezentuje krótkofalowców polskich za granicą.
- Jest jedynym reprezentantem polskich krótkofalowców w IARU czyli Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej.
- Organizuje zjazdy i spotkania organizacyjne oraz koleżeńskie
- Wspiera działalność klubów krótkofalarskich środowiskowych i specjalistycznych.
- Współpracuje z innymi organizacjami o wspólnych lub zbliżonych celach.

Jeśli chcesz być krótkofalowcem i mieć w tym swój udział wstąp do PZK. Zapraszamy. Członkiem PZK możesz zostać zapisując się do jednego z naszych oddziałów.