Polski Związek Krótkofalowców
Olsztyński Oddział PZK


Kliknij aby wejść na stronę główną PZK

Polski Związek Krótkofalowców
Olsztyński Oddział PZK
Organizacja Pożytku Publicznego Nr KRS 0000088401
10-144 Olsztyn ul. Bałtycka 37A (ZSEiT)
mBank 28 1140 1010 0000 3533 4800 1013
Adres dla korespondencji: 10-001 Olsztyn 1, skrytka pocztowa 8.


Składki 2019

Do członków Olsztyńskiego Oddziału PZK.
ZAWIADOMIENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że Zarząd Główny PZK nie zmienił wysokości opłat organizacyjnych.
Składka oddziałowa na rzecz OT-21 PZK pozostaje na niezmienionym poziomie. W związku z powyższym wysokość rocznych opłat członkowskich na 2019r. pobieranych w Olsztyńskim Oddziale PZK jest następująca:
1. Składka wpisowa 10.00zł ( 0.00zł dla centrali + 10.00zł dla oddziału).
2. Składka nasłuchowca SWL 30.00zł ( 30.00zł dla centrali + 0.00zł dla oddziału).
3. Składka ulg. młodzieżowa 30.00zł ( 30.00zł dla centrali + 0.00zł dla oddziału).
4. Składka nadawcy 140.00zł (120.00zł dla centrali + 20.00zł dla oddziału).
5. Składka ulg. nad. "Senior" 90.00zł ( 90.00zł dla centrali + 0.00zł dla oddziału).
6. Składka rodzinna. Członkowie z jednej rodziny płacą 50% składki oddziałowej.
Ad 3. Składka ulgowa młodzieżowa przysługuje nadawcom w wieku poniżej 20 lat i uczącym się do 26 lat włącznie.
Przy wpłacaniu składki ulgowej młodzieżowej należy podać rok urodzenia. W przedziale wieku 20 - 26 lat udokumentować naukę (Legitymacja, Indeks).
Ad 5. Składka ulgowa "Senior" przysługuje nadawcom w wieku od 71 lat i starszych. Przy wpłacaniu składki ulgowej należy podać rok urodzenia.
Zarząd Olsztyńskiego Oddziału PZK może zwolnić z całości lub z części składki osoby w trudnej sytuacji finansowej na pisemny wniosek zainteresowanego.

Termin płatności: Do 14 stycznia za cały 2019 rok lub za I półrocze. Do 14 lipca za II półrocze 2019r.
Wpłacać należy wyłącznie na oddziałowy rachunek bankowy:
mBank 28 1140 1010 0000 3533 4800 1013
Wysokość składek 2019 w formacie PDF
W żadnym wypadku nie wysyłać pieniędzy na ulicę Bałtycką w Olsztynie !
Wszelką korespondencję i karty QSL kierować na skrytkę pocztową.
Przypominam o obowiązującym wymiarze QSL 140mm x 90mm.
Prezes
Olsztyńskiego Oddziału
Polskiego Związku Krótkofalowców
Andrzej Korczin SP4KA
(SP4CMY)
tel.: +48 606 213 210
sp4ka@wp.pl
sp4ka@pzk.org.pl
http://www.ot21.pzk.org.pl


Składki 2018

Do członków Olsztyńskiego Oddziału PZK.
ZAWIADOMIENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że Zarząd Główny PZK uchwałą nr 589/01/17 z dnia 13 maja 2017r. zmienił wysokości opłat organizacyjnych https://pzk.org.pl/news.php?readmore=4161
Składka oddziałowa na rzecz OT-21 PZK pozostaje na niezmienionym poziomie. W związku z powyższym wysokość rocznych opłat członkowskich na 2018r. pobieranych w Olsztyńskim Oddziale PZK jest następująca:
1. Składka wpisowa 10.00zł ( 0.00zł dla centrali + 10.00zł dla oddziału).
2. Składka nasłuchowca SWL 30.00zł ( 30.00zł dla centrali + 0.00zł dla oddziału).
3. Składka ulg. młodzieżowa 30.00zł ( 30.00zł dla centrali + 0.00zł dla oddziału).
4. Składka nadawcy 140.00zł (120.00zł dla centrali + 20.00zł dla oddziału).
5. Składka ulg. nad. "Senior" 90.00zł ( 90.00zł dla centrali + 0.00zł dla oddziału).
6. Składka rodzinna. Członkowie z jednej rodziny płacą 50% składki oddziałowej.
Ad 3. Składka ulgowa młodzieżowa przysługuje nadawcom w wieku poniżej 20 lat i uczącym się do 26 lat włącznie.
Przy wpłacaniu składki ulgowej młodzieżowej należy podać rok urodzenia. W przedziale wieku 20 - 26 lat udokumentować naukę (Legitymacja, Indeks).
Ad 5. Składka ulgowa "Senior" przysługuje nadawcom w wieku od 71 lat i starszych. Przy wpłacaniu składki ulgowej należy podać rok urodzenia.
Zarząd Olsztyńskiego Oddziału PZK może zwolnić z całości lub z części składki osoby w trudnej sytuacji finansowej na pisemny wniosek zainteresowanego.

Termin płatności: Do 14 stycznia za cały 2018 rok lub za I półrocze. Do 14 lipca za II półrocze 2018r.
Wpłacać należy wyłącznie na oddziałowy rachunek bankowy:
mBank 28 1140 1010 0000 3533 4800 1013
Wysokość składek 2018 w formacie PDF
W żadnym wypadku nie wysyłać pieniędzy na ulicę Bałtycką w Olsztynie !
Wszelką korespondencję i karty QSL kierować na skrytkę pocztową.
Przypominam o obowiązującym wymiarze QSL 140mm x 90mm.
Prezes
Olsztyńskiego Oddziału
Polskiego Związku Krótkofalowców
Andrzej Korczin SP4KA
(SP4CMY)
tel.: +48 606 213 210
sp4ka@wp.pl
sp4ka@pzk.org.pl
http://www.ot21.pzk.org.pl


Składki 2017


Do członków Olsztyńskiego Oddziału PZK.

ZAWIADOMIENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że Zarząd Główny PZK nie zmienił wysokości opłat organizacyjnych. W związku z powyższym wysokość opłat członkowskich na 2017r. pobieranych w Olsztyńskim (21) Oddziale PZK pozostaje na dotychczasowym poziomie i wynosi:
1. Wpisowe 20.00zł ( 10.00zł dla centrali + 10.00zł dla oddziału).
2. Składka nasłuchowca SWL 20.00zł ( 20.00zł dla centrali + 0.00zł dla oddziału).
3. Składka ulg. młodzieżowa 20.00zł ( 20.00zł dla centrali + 0.00zł dla oddziału).
4. Składka nadawcy 110.00zł ( 90.00zł dla centrali + 20.00zł dla oddziału).
5. Składka ulgowa nadawcy 60.00zł ( 60.00zł dla centrali + 0.00zł dla oddziału).
6. Składka rodzinna. Członkowie z jednej rodziny płacą 50% składki oddziałowej.

Ad 3. Składka ulgowa młodzieżowa przysługuje nadawcom w wieku poniżej 20 lat i uczącym się do 26 lat włącznie. Przy wpłacaniu składki ulgowej młodzieżowej należy podać rok urodzenia. W przedziale wieku 20 - 26 lat udokumentować naukę (Legitymacja, Indeks).
Ad 5. Składka ulgowa "Senior" przysługuje nadawcom w wieku od 71 lat i starszych. Przy wpłacaniu składki ulgowej należy podać rok urodzenia.
Zarząd Oddziału PZK może zwolnić z całości lub z części składki osoby w trudnej sytuacji finansowej na pisemny wniosek zainteresowanego.

Termin płatności: Do 15 stycznia za cały 2017 rok lub za I półrocze. Do 15 lipca za II półrocze 2017r.

Wpłacać należy wyłącznie na oddziałowy rachunek bankowy:
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 73 2030 0045 1110 0000 0409 6750

Wysokość składek 2017 w formacie PDF
W żadnym wypadku nie wysyłać pieniędzy na ulicę Bałtycką w Olsztynie !
Wszelką korespondencję i karty QSL kierować na skrytkę pocztową.
Przypominam o obowiązującym wymiarze QSL 140mm x 90mm.

Prezes Olsztyńskiego Oddziału
Polskiego Związku Krótkofalowców
Andrzej Korczin SP4KA
(SP4CMY)
tel.: +48 606 213 210
sp4ka@wp.pl
sp4ka@pzk.org.pl
andrzej.sp4ka@gmail.com
http://www.ot21.pzk.org.pl


Składki 2016


Do członków Olsztyńskiego Oddziału PZK.

ZAWIADOMIENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że Zarząd Główny PZK nie zmienił wysokości opłat organizacyjnych. W związku z powyższym wysokość opłat członkowskich na 2016r. pobieranych w Olsztyńskim (21) Oddziale PZK pozostaje na dotychczasowym poziomie i wynosi:
1. Wpisowe 20.00zł ( 10.00zł dla centrali + 10.00zł dla oddziału).
2. Składka nasłuchowca SWL 20.00zł ( 20.00zł dla centrali + 0.00zł dla oddziału).
3. Składka ulg. młodzieżowa 20.00zł ( 20.00zł dla centrali + 0.00zł dla oddziału).
4. Składka nadawcy 110.00zł ( 90.00zł dla centrali + 20.00zł dla oddziału).
5. Składka ulgowa nadawcy 60.00zł ( 60.00zł dla centrali + 0.00zł dla oddziału).
6. Składka rodzinna. Członkowie z jednej rodziny płacą 50% składki oddziałowej.

Ad 3. Składka ulgowa młodzieżowa przysługuje nadawcom w wieku poniżej 20 lat i uczącym się do 26 lat włącznie. Przy wpłacaniu składki ulgowej młodzieżowej należy podać rok urodzenia. W przedziale wieku 20 - 26 lat udokumentować naukę (Legitymacja, Indeks).
Ad 5. Składka ulgowa "Senior" przysługuje nadawcom w wieku od 71 lat i starszych. Przy wpłacaniu składki ulgowej należy podać rok urodzenia.
Zarząd Oddziału PZK może zwolnić z całości lub z części składki osoby w trudnej sytuacji finansowej na pisemny wniosek zainteresowanego.

Termin płatności: Do 15 stycznia za cały 2016 rok lub za I półrocze. Do 15 lipca za II półrocze 2016r.

Wpłacać należy wyłącznie na oddziałowy rachunek bankowy:
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 73 2030 0045 1110 0000 0409 6750

Wysokość składek 2016 w formacie PDF
W żadnym wypadku nie wysyłać pieniędzy na ulicę Bałtycką w Olsztynie !
Wszelką korespondencję i karty QSL kierować na skrytkę pocztową.
Przypominam o obowiązującym wymiarze QSL 140mm x 90mm.

Prezes Olsztyńskiego Oddziału
Polskiego Związku Krótkofalowców
Andrzej Korczin SP4KA
(SP4CMY)
tel.: +48 606 213 210
sp4ka@wp.pl
sp4ka@pzk.org.pl
andrzej.sp4ka@gmail.com
http://www.ot21.pzk.org.pl