Polski Związek Krótkofalowców
Olsztyński Oddział PZK


Kliknij aby wejść na stronę główną PZK

Witamy na oficjalnej stronie internetowej
Olsztyńskiego Oddziału
Polskiego Związku Krótkofalowców


Organizacja Pożytku Publicznego Nr KRS 0000088401
10-144 Olsztyn ul. Bałtycka 37A (ZSEiT)
mBank 28 1140 1010 0000 3533 4800 1013
Adres dla korespondencji: 10-001 Olsztyn 1, skrytka pocztowa 8.

Biuro Oddziału czynne jest w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 17:30 - 20:00

Lokalizacja PZK OT-21
Polski Związek Krótkofalowców jest wiodącą organizacją, skupiającą osoby zainteresowane różnymi formami łączności radiowej i wykorzystaniem ich dla rozwoju własnego i dobra społecznego. PZK dba o rozwój służby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem osób zainteresowanych technikami radiowymi wobec instytucji państwowych i organizacji społecznych, krajowych i zagranicznych.

Polski Związek Krótkofalowców został założony podczas pierwszego Zjazdu krótkofalowców polskich, który odbył się w dniach 22 - 24 lutego 1930 roku w Warszawie. Od tego czasu w jego szeregach było i jest wielu wybitnych ludzi znanych nie tylko jako krótkofalowcy. Wielu z nas było i jest prekursorami nowych emisji oraz technik prowadzenia łączności.


Polski Związek Krótkofalowców opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków, prowadzi m.in. niżej wymienione działania. - Współpracuje z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UW i UM w zakresie tworzenia rezerwowej sieci łączności.
- Pomaga uruchamiać przemienniki analogowe, cyfrowe i beacony oraz APRS.
- Szkoli przyszłych krótkofalowców.
- Organizuje obozy i zawody krótkofalarskie.
- Organizuje wymianę informacji technicznych, organizacyjnych i sportowych.
- Redaguje "Krótkofalowca Polskiego".
- Organizuje wymianę kart QSL czyli kart potwierdzenia łączności.
- Wydaje licencje nasłuchowe czyli SWL.
- Wydaje dyplomy krótkofalarskie.
- Uczestniczy aktywnie w konsultacjach aktów prawnych nas dotyczących.
- Pomaga swoim członkom w egzekwowaniu prawa do uprawiania krótkofalarstwa w tym do stawiania anten.
- Walczy o czystość eteru uświadamiając władzom zagrożenia.
- Reprezentuje krótkofalowców polskich za granicą.
- Jest jedynym reprezentantem polskich krótkofalowców w IARU czyli Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej.
- Organizuje zjazdy i spotkania organizacyjne oraz koleżeńskie
- Wspiera działalność klubów krótkofalarskich środowiskowych i specjalistycznych.
- Współpracuje z innymi organizacjami o wspólnych lub zbliżonych celach.

Jeśli chcesz być krótkofalowcem i mieć w tym swój udział wstąp do PZK. Zapraszamy. Członkiem PZK możesz zostać zapisując się do jednego z naszych oddziałów.