Polski Związek Krótkofalowców
Olsztyński Oddział PZK


Kliknij aby wejść na stronę główną PZK

Polski Związek Krótkofalowców
Olsztyński Oddział PZK
Organizacja Pożytku Publicznego Nr KRS 0000088401
10-144 Olsztyn ul. Bałtycka 37A (ZSEiT)
mBank 28 1140 1010 0000 3533 4800 1013
Adres dla korespondencji: 10-001 Olsztyn 1, skrytka pocztowa 8.


UKE Delgatura w Olsztynie
Uprzejmie informuję, że Delegatura UKE w Olsztynie zmienia siedzibę.

Informuję, że z dniem 15 marca 2016 roku Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Olsztynie zmienia swoją siedzibę na:
ul. Wyszyńskiego 1
10-457 Olsztyn
(budynek CEZAL, III Piętro)
Pozostałe dane kontaktowe pozostają bez zmian.
Bezpośredni telefon do osoby zajmującej się wydawaniem pozwoleń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej 895393856, adres email a.barabasz@uke.gov.pl

Wszystkie szczegółowe informacje na temat wydawania pozwoleń radiowych znajdują się na stronie internetowej Urzędu.

Pozdrawiam
Andrzej SP4KA


ŚWIADECTWA W SŁUŻBIE RADIOKOMUNIKACYJNEJ AMATORSKIEJ