Polski Związek Krótkofalowców
Olsztyński Oddział PZK


Kliknij aby wejść na stronę główną PZK

Polski Związek Krótkofalowców
Olsztyński Oddział PZK
Organizacja Pożytku Publicznego Nr KRS 0000088401
10-144 Olsztyn ul. Bałtycka 37A (ZSEiT)
mBank 28 1140 1010 0000 3533 4800 1013
Adres dla korespondencji: 10-001 Olsztyn 1, skrytka pocztowa 8.
Przekaż 1% podatku na OT-21


Jeżeli chcesz wesprzeć naszą działalność statutową, to przekaż 1% z należnego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) jaką jest Polski Związek Krótkofalowców. W tym celu we właściwym PIT należy wypełnić rubryki dotyczące wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz OPP.
W rubrykę "Numer KRS" należy wpisać: 0000088401 (jest to numer KRS Polskiego Związku Krótkofalowców).
W rubrykę "Wnioskowana kwota" należy wpisać obliczoną kwotę 1% podatku należnego.
Koniecznie należy wypełnić także rubryki dotyczące informacji uzupełniających, gdzie w rubryce oznaczonej "Cel szczegółowy" należy wpisać nazwę naszego oddziału: Olsztyński Oddział PZK, lub w skrócie: OT-21 PZK.
Można też dodać dodatkowo nazwę klubu krótkofalowców z naszego oddziału - na przykład: Olsztyński Oddział PZK, Klub SP4PIN, lub w skrócie: OT-21 PZK, Klub SP4PIN.

Poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu możecie wyrazić zgodę na przekazanie OPP waszego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie. Przez to nie pozostaniecie anonimowym darczyńcą.
W imieniu członków Olsztyńskiego Oddziału PZK dziękuję za wasze wpłaty.

Prezes Olsztyńskiego Oddziału PZK

Andrzej Korczin