Polski Związek Krótkofalowców
Olsztyński Oddział PZK


Kliknij aby wejść na stronę główną PZK

Polski Związek Krótkofalowców
Olsztyński Oddział PZK
Organizacja Pożytku Publicznego Nr KRS 0000088401
10-144 Olsztyn ul. Bałtycka 37A (ZSEiT)
mBank 28 1140 1010 0000 3533 4800 1013
Adres dla korespondencji: 10-001 Olsztyn 1, skrytka pocztowa 8.


Lokalizacja PZK OT-21Aktualności
Zawiadomienie.
Uprzejmie zawiadamiam o: terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków Olsztyńskiego Oddziału PZK.

Termin zebrania: 15 Grudzień 2018r. o godzinie 10:30 I termin.
W przypadku niedostatecznej frekwencji zebranie w II terminie rozpocznie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 11:00.

Miejsce Zebrania: Sala Konferencyjna na parterze Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie ul. Bałtycka 37A.

Proponowany porządek obrad:

1. Wybór protokolantów
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
4. Sprawozdanie Zarządu Oddziału
5. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
6. Wręczenie ZOH PZK
7. Przerwa
8. Dyskusja i wolne wnioski
9. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej
10. Wybranie nowego Zarządu
11. Wybór Komisji Rewizyjnej
12. Dyskusja i wolne wnioski
13. Zakończenie zebrania.

W imieniu Zarządu OT-21 PZK
Prezes Andrzej Korczin SP4KA

Składki 2018 - zmiana wysokości
Od 1 stycznia 2018r. obowiązują nowe składki.
Szczegóły w zakładce "Składki"

Andrzej Korczin SP4KA
Prezes OT-21 PZK.

Nowy Klub PZK
W dniu 3 lipca 2016r. w Nowym Mieście Lubawskim grupa inicjatywna składająca się z członków PZK:
Andrzej SQ4KOQ
Darek SP4-21-224
Jarosław SP4-21-225
podjęła Uchwałę o powołaniu Terenowego Klubu PZK o nazwie:
Nowomiejski Klub Krótkofalarski Polskiego Związku Krótkofalowców "JDA"
Nazwa skrócona klubu: "Nowomiejski KK PZK JDA"

Zarząd Olsztyńkiego Oddziału PZK zgodnie z § 62 punkt 3 Statutu PZK wpisał klub do ewidencji klubów terenowych PZK.
Wystąpiliśmy do Delegatury UKE w Olsztynie z wnioskiem o wydanie Pozwolenia Radiowego.

Andrzej Korczin SP4KA
Prezes OT-21 PZK.


W dniu 6 Marca 2016r. zgodnie z wcześniej rozesłaną informacją odbyło się Walne Zebranie Członków Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców (OT-21 PZK).
Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie i nosiło charakter zebrania sprawozdawczego za pół kadencji.
Celem zebrania było także, dokonanie wyboru nowych Delegatów na KZD PZK oraz ich zastępców.

W wyniku przeprowadzonych wyborów Delegatami na KZD PZK zostali koledzy:
Andrzej Korczin SP4KA i Wojciech Tyszer SP4E.
Zastępcami Delegatów zostali koledzy:
Adam Gawroński SP4JKV i Łukasz Tyszer SP4B.

Za wieloletnią wybitną działalność organizacyjną w organach PZK i osiągnięcia w zakresie rozwoju działalności statutowej PZK, oraz za zasługi na polu organizacji i rozwoju amatorskiej sieci łączności dla potrzeb społeczeństwa odznaczeni Odznaką Honorową Polskiego Związku Krótkofalowców zostali koledzy:
Grzegorz Zygner SP4NDU i Krzysztof Sękowski SQ4LWO.

Kolega Krzysztof Sękowski w swoim obszernym wystąpieniu połączonym z pokazem slajdów zademonstrował ogrom pracy jaki został włożony przez grupę zapaleńców w: projektowanie, budowę i ciągłą modernizację urządzeń bezobsługowych znajdujących się pod opieką Olsztyńskiego Oddziału PZK.
Zebranie przebiegło w miłej koleżeńskiej atmosferze.

Andrzej Korczin SP4KA
Prezes OT-21 PZK.


WZC OT-21 PZK
Zarząd Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców w Olsztynie postanowił zwołać Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Olsztyńskiego Oddziału PZK na dzień 06.03.2016r. o godzinie 10:00. W przypadku niskiej frekwencji zebranie rozpocznie się w drugim terminie o godzinie 10:15.
Zebranie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie przy ulicy Bałtyckiej 37A. Jednym z celów zebrania będzie wybór dwóch Delegatów na KZD PZK i dwóch zastępców Delegatów.
Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania:
Wybór protokolantów.
Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Wybór komisji Uchwał i Wniosków.
Stwierdzenie ważności zebrania.
Wybór Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK.
Sprawozdanie Zarządu Oddziału.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
Wręczenie Odznak Honorowych PZK.
Przerwa.
Dyskusja i wolne wnioski.
Zakończenie zebrania.

Prezes Olsztyńskiego Oddziału PZK
Andrzej Korczin SP4KA

WIRES-X w SP4 pracuje
Dnia 28.12.2015 r. udało nam się skonfigurować na nowym firmware wydanym przez Yaesu przemiennik DR1-X C4FM FUSION w Świętajnie SR4SW w trybie WIRES-X czyli podłączony do sieci internet. Testy wypadły pomyślnie i można korzystać z najnowocześniejszej sieci przeznaczonej dla krótkofalowców ,sieci YAESU FUSION. W pracach uczestniczyli SP4WK , SQ4FAE.

Wires-X diagram


439.325 MHz

Przemienniki SR4SW pracuje na QRG 439.325 MHz zapraszamy do testów. 73!

Wojtek SP4WK

Dnia 8.12.2015 stacja klubowa SP4YWM w Świętajnie nawiązała skuteczne połączenie w ramach programu ARISS z stacja amatorską NA1ISS znajdującą się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS. Połączenie trwało około 15 minut, na pytania dzieci odpowiadał astronauta Kjel Lindgren K05MOS.

1. Kasia (5 lat)
2. Ola (8 lat)
3. Oliwia (8 lat)
4. Natalia (8 lat)
5. Julka S. (15 lat) Czy byłeś kiedyś w sytuacji bez wyjścia?
6. Kinga (15 lat) Jak spędzacie czas wolny na stacji?
7. Julia K. (15 lat) Jak wygląda wasz dzień i według jakiego czasu funkcjonujecie?
8. Magda (15 lat) Jak spędzicie Boże Narodzenie na statku?
9. Mateusz (15 lat) Czy można zachorować na stacji, np. przeziębić się?
10. Cezary (15 lat) Jakie miałeś najtrudniejsze zadanie na pokładzie stacji?
11. Klaudia (14 lat) Co Cię najbardziej zaskoczyło, gdy pierwszy raz zobaczyłeś kosmos i Ziemie z zupełnie innej perspektywy?
12. Roksana (14 lat) Czy widać jak ludzie witają Nowy Rok (fajerwerkami)?
13. Emilia (13 lat) Jaki jest czas przelotu z ziemi na stację i jak to wygląda?
14. Kornel (15 lat) Czego najbardziej brakuje Wam w kosmosie, co macie na ziemi?
15. Martyna (13 lat) Jakie były emocje podczas lotu w kosmos?
16. Zuzanna R. (13 lat) Czy zauważyłeś kiedyś niezidentyfikowane obiekty?
17. Zuzanna D. (13 lat) Czy na stację kosmiczną można zabrać swojego psa?

Kjell Lindgren
Kjel Lindgren K05MOS
Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Kjell_N._Lindgren
Nadmieniam, że to połączenie jest pierwszym kontaktem ARISS w naszym regionie.
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do przeprowadzenia tej łączności.

VY 73 Wojtek SP4WK
Pełnomocnik d/s młodzieży OT-21 PZK


2 grudnia 2015r.

ZAPROSZENIE

Dnia 8.12.2015 o godz. 9.16 w sali Gimnazjum im. Konstantego Idefonsa Gałczyńskiego w Świętajnie odbędzie się pierwsza łączność w naszym regionie z Międzynarodową Stacją Kosmiczną ISS w ramach programu ARISS . Zapraszamy wszystkich krótkofalowców do wzięcia udziału w tym wydarzeniu . Nadmieniam, że wydarzenie to jest możliwe dzięki PZK i wolontariuszom z programu ARISS.

Pełnomocnik OT-21 PZK ds. Młodzieży

Wojtek SP4WK

26 czerwca 2015r.
Uprzejmie informuję, że dotychczasowe konto oddziałowe w PKO BP S.A. jest likwidowane i będzie czynne tylko do połowy Lipca 2015r.

Poniżej dane nowego rachunku bankowego:

Nazwa posiadacza rachunku:
Olsztyński Oddział Polskiego Związku Krótkofalowców.

Nazwa Banku:
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Nr rachunku bankowego:
73 2030 0045 1110 0000 0409 6750

Jednocześnie informuję, że wysokość składek członkowskich na 2016r. pozostaje na niezmienionym poziomie.

Prezes Olsztyńskiego Oddziału PZK.

Andrzej SP4KA

23 maja 2015
Posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców.
W dniu 23-05-2015r. w Warszawie odbyło się posiedzenie ZG PZK. Jednym z 29 punktów porządku obrad było głosowanie wniosków o nadanie ZOH PZK i OH PZK.
Uprzejmie informuję, że Zarząd Główny PZK na wniosek Zarządu Olszyńskiego Oddziału PZK jednomyślnie podjął Uchwały o nadaniu Odznak Honorowych PZK członkom naszego oddziału.

Za wieloletnią wybitną działalność organizacyjną w organach PZK i osiągnięcia w zakresie rozwoju działalności statutowej PZK oraz za zasługi na polu organizacji i rozwoju amatorskiej sieci łączności dla potrzeb społeczeństwa nadano Odznaki Honorowe PZK kolegom: Grzegorz Zygner SP4NDU i Krzysztof Sękowski SQ4LWO. Serdecznie gratuluję.

Andrzej Korczin SP4KA
Członek ZG PZK.


27 kwietnia 2015
W związku z trzęsieniem ziemi w Nepalu zostały uruchomione na pasmach amatorskich częstotliwości kryzysowe.
Z Nepalu pracuje około 15 radiostacji w paśmie 146MHz.
Na falach krótkich 14,205MHz - 14,215MHz pracują z małą mocą bo około 20W radiostacje 9N7RV i 9N1AA.
Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na wszystkie częstotliwości przeznaczone w Band Plan dla łączności kryzysowych, o nie zakłócanie i nie zajmowanie tych częstotliwości.
W dniu dzisiejszym również w New Delhi ziemia zatrzęsła się i ewakuowano alarmowo hotele.

Prezes Olsztyńskiego Oddziału PZK.


18 kwietnia 2015 - Jubileuszowy Światowy Dzień Krótkofalowców czyli Jubilee World Amateur Radio Day (WARD)- 90 lat IARU

Jak co roku w dniu 18 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Krótkofalowca. Jest to międzynarodowe święto ustanowione przez IARU- Międzynarodowy Amatorski Związek Radiokomunikacyjny w rocznicę jego powstania.

Organizacja ta w dniu 18 kwietnia 2015 r. obchodzi swoje 90. urodziny.

W jej tworzeniu znaczącą rolę mieli Polacy. Nasza 9. osobowa delegacja reprezentowała środowisko szybko rozwijającej się radiokomunikacji amatorskiej SP. Na jej czele stał Stanisław Odyniec reprezentujący lwowskie środowisko radioamatorów. Co roku z okazji naszego święta odbywają się najróżniejsze spotkania i uroczystości związane z krótkofalarstwem. W większości krajów odbywają się okolicznościowe zawody krótkofalarskie trwające zwykle ok. 2 godzin.

Polski Związek Krótkofalowców i "Magazyn Krótkofalowców QTC" z tej okazji wydaje bardzo atrakcyjny okolicznościowy dyplom o symbolicznej nazwie WARD (ang. World Amateur Radio Day), a w tym roku będzie to WARD 2015. Zapraszamy także do udziału w zawodach, które odbędą się w sobotę 18. kwietnia od godziny 15.00 - 15.59 UTC. Niezwykle ważnym jest aspekt przydatności naszej służby w czasie klęsk żywiołowych, kiedy to często tylko krótkofalowcy utrzymują łączność, a zawodzą inne "profesjonalne" systemy. Tak było w czasie ostatniej powodzi na południu Polski w 1997 r. oraz podczas wielu mniej spektakularnych akcji na Terenie naszego kraju, a także w czasie sytuacji kryzysowych na świecie spowodowanych trzęsieniami ziemi lub falami tsunami. We wszystkich takich trudnych zdarzeniach nie zawiedli krótkofalowcy i za to należą się wszystkim uczestnikom tych akcji szczególne podziękowania. Wiem, że to brzmi jak frazes, zresztą często przeze mnie używany ale chcę byśmy wszyscy o tym pamiętali.

W naszym kraju w ciągu ostatnich 12 lat sprawa udziału krótkofalowców w organizowaniu sieci wczesnego ostrzegania nabrała nieco rozmachu. Wiele OT (np. OT09, OT01, OT27, OT21, warszawskie OT PZK - OT25, 37 i 73) i samodzielnych grup (np. DASR, WASR) organizuje ćwiczenia w łączności kryzysowej. IARU i PZK jako organizacje również organizują ćwiczenia o zasięgu 1 Regionu IARU, całego IARU, a my na terenie naszego kraju. Nowa jakość EmCom datuje się od 7 maja 2013 r. kiedy to PZK podpisał stosowne porozumienie z Ministrem Administracji i Cyfryzacji. Dla informacji o możliwości zagrożeń kapitalne znaczenie ma też szybko rozwijająca się sieć APRS. Przydatność krótkofalowców dla społeczeństwa to nie tylko łączność bezpieczeństwa. Albowiem krótkofalarstwo jest jedną z ważniejszych dziedzin promującą dany kraj, w tym przypadku Polskę. Promocja przez krótkofalarstwo najlepiej się udaje w skali gmin, powiatów czy niektórych miast. Przykłady to: Jarosław, Myślibórz, Toruń, Dębno Lubuskie, Bydgoszcz, Tarnów, Gorzów Wlkp, Łosice i jeszcze wiele innych. To dobrze, oby tych akcji promocyjnych było jak najwięcej. Ważne są dla społeczeństwa również inne aspekty krótkofalarstwa. Ilość krótkofalowców świadczy o poziomie intelektualnym społeczeństwa, jego zamożności i stopniu rozwoju gospodarki kraju. Dla przykładu podam, że najwięcej krótkofalowców jest w USA, Japonii, Niemczech. Również wielką aktywność przejawiają krótkofalowcy z krajów skandynawskich, jest tak pomimo niskiej populacji tych społeczeństw.

W Polsce jest ponad 13000 krótkofalowców (mam tu na myśli wydane Pozwolenia) z czego ok. 4200 należy do PZK. Część z nich jak wiemy jest bardzo aktywna i może poszczycić się wieloma osiągnięciami w różnych dziedzinach mieszczących się w pojęciu krótkofalarstwo. Osobnym zagadnieniem natury społecznej jest zainteresowanie uprawianiem krótkofalarstwa przez młodzież. Większość nowych krótkofalowców właśnie z niej się rekrutuje. I w tym miejscu zwracam się z apelem do was Koleżanki i Koledzy o propagowanie gdzie i jak się da krótkofalarstwa, mając na względzie to co powyżej napisałem. Działania w tym kierunku podejmują między innymi Koledzy działający w ramach Radioreaktywacji w czym pomagamy im jako "centrala" PZK, promując ich aktywność oraz fundując nagrody. Bardzo ważnym zagadnieniem, o którym należy wspomnieć okazji naszego święta jest wspólne działanie na rzecz rozwoju krótkofalarstwa, wspólne podejmowanie starań o nowe pasma i utrzymanie dotychczas użytkowanych, oraz zabieganie o korzystne dla nas regulacje prawne zarówno w skali kraju jak i w ogólnoświatowej. To możemy osiągnąć wyłącznie poprzez wspieranie lokalnych stowarzyszeń krajowych zrzeszonych w IARU. Należąc do PZK współuczestniczymy w kształtowaniu przepisów nie tylko krajowych, ale także na szczeblu międzynarodowym, jako że IARU aktywnie współpracuje z ITU Międzynarodowym Związkiem Telekomunikacyjnym, gdzie ważą się losy m.in. nowych pasm dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej. A teraz czas na życzenia.

"Koleżanki i Koledzy krótkofalowcy z okazji przypadającego w dniu dzisiejszym 18, kwietnia 2015 r. Krótkofalarskiego Święta życzę Wam samych sukcesów i maksimum zadowolenia z uprawiania naszego wspaniałego hobby".

Jerzy Jakubowski SP7CBG prezes PZK


Przekaż 1% podatku na OT-21


Jeżeli chcesz wesprzeć naszą działalność statutową, to przekaż 1% z należnego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) jaką jest Polski Związek Krótkofalowców. W tym celu we właściwym PIT należy wypełnić rubryki dotyczące wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz OPP.
W rubrykę "Numer KRS" należy wpisać: 0000088401 (jest to numer KRS Polskiego Związku Krótkofalowców).
W rubrykę "Wnioskowana kwota" należy wpisać obliczoną kwotę 1% podatku należnego.
Koniecznie należy wypełnić także rubryki dotyczące informacji uzupełniających, gdzie w rubryce oznaczonej "Cel szczegółowy" należy wpisać nazwę naszego oddziału: Olsztyński Oddział PZK, lub w skrócie: OT-21 PZK.
Można też dodać dodatkowo nazwę klubu krótkofalowców z naszego oddziału - na przykład: Olsztyński Oddział PZK, Klub SP4PIN, lub w skrócie: OT-21 PZK, Klub SP4PIN.

Poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu możecie wyrazić zgodę na przekazanie OPP waszego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie. Przez to nie pozostaniecie anonimowym darczyńcą.
W imieniu członków Olsztyńskiego Oddziału PZK dziękuję za wasze wpłaty.

Prezes Olsztyńskiego Oddziału PZK

Andrzej Korczin


Sent: Thursday, November 27, 2014 7:27 AM
Subject: S79CW z Seszeli - zaproszenie do łączności


Witam,
Przez kolejne dwa tygodnie przebywam na wyspie Mahe na Seszelach (Ocean Indyjski).
W końcu po tygodniu otrzymaliśmy licencję. Wraz z Jackiem SQ9CWG będziemy przez najbliższe dni aktywni na pasmach HF, emisjami CW i SSB i być może digital.
Na miejscu posiadamy radio Yaesu FTDX3000 i kilka anten.
Ponieważ przebywamy na wyspach w celach zawodowych, nasza aktywność w pasmach amatorskich będzie zależała od ilości wolnego czasu, głównie w godzinach wieczornych oraz weekendy.

Zapraszam do łączności.

Krzysztof
SQ4LWO / M0LWO / S79CW


05.11.2014
Uprzejmie informuję, że spółka NORDEA BANK POLSKA S.A. została nabyta przez PKO BANK POLSKI S.A.
Zmieniła się tylko nazwa banku, w którym posiadamy oddziałowy rachunek bankowy. Numer oddziałowego rachunku bankowego bez zmian.
Przy okazji informuję, że wysokości opłat członkowskich na 2015r. pozostają na niezmienionym poziomie jak obecnie. Pełna informacja w zakładce "Składki".

Andrzej Korczin SP4KA

15.06.2014
W niedzielę dnia 15 czerwca 2014r. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców (OT-21 PZK).

W imieniu Prezydium Zarządu Głównego PZK w zebraniu uczestniczył Wiceprezes Polskiego Związku Krótkofalowców Jan Dąbrowski SP2JLR.
Zdjęcia z Walnego Zebrania i obszerny opis znajdują się w naszej galerii.
29.05.2014
29 maja odbyła się kolejna, IV Powiatowa Gimnazjada w Gimnazjum Gałczyńskiego w Świętajnie. Choć młodzi uczestnicy zawsze mogą spodziewać się wielu atrakcji na wiosenno-letnim święcie gimnazjalistów, to i tym razem szkoła w Świętajnie zaskoczyła swoich gości, a to wszystko za sprawą realizowanego tu projektu edukacyjnego ARISS (ang.: Amateur Radio on the International Space Station, sprzęt radioamatorski na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej) realizowanego dzięki światowym agencjom kosmicznym NASA z USA, RKA z Rosji, NCES z Francji, JAXA z Japonii, CSA z Kanady czy europejskiej ESA i współpracy z Radioamatorską Korporacją Satelitarną (AMSAT) oraz organizacjami krótkofalowców. Zdjęcia ze spotkania i obszerny artykuł znajdują się w naszej galerii.
22.03.2014
W dniu 22.03.2014 w Gimnazjum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Świętajnie odbyło się spotkanie inauguracyjne otwierające program ARISS w tutejszej szkole. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Polskiego Związku Krótkofalowców w osobie Prezesa Olsztyńskiego Oddziału PZK Andrzeja Korczin SP4KA, koordynatora ARISS Polska Krystiana Górskiego SQ2KL, władze samorządowe, przedstawiciele placówek edukacyjnych naszej gminy jak i młodzież biorąca udział w projekcie. Obszerny wykład Krystiana Górskiego przybliżył zgromadzonym istotę projektu ARISS oraz zmotywował do dalszej wytężonej pracy w przygotowaniach do łączności z ISS. W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Świętajno poparł całe przedsięwzięcie i zadeklarował pomoc w realizacji zamierzonego celu. Spotkanie zakończyło się słodkim akcentem. Korzystając z okazji składam serdeczne podziękowania osobom, dzięki którym mogliśmy tak uroczyście zainaugurować to wydarzenie. Miło nam też poinformować że grupa młodzieży (9osób) z naszego oddziału OT-21 wyjedzie w lipcu na obóz szkoleniowy w sportach obronnych do Poronina . Miejmy nadzieje iż ta sytuacja rozwinie krótkofalarstwo w Krainie Tysiąca Jezior. Zdjęcia ze spotkania znajdują się w naszej galerii.